Vrijwel ieder bedrijf heeft een inventaris. Dit is een verzamelnaam voor alles wat je gebruikt om de dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Machines, computers en gereedschappen behoren tot de inventaris van je bedrijf, maar dat geldt ook voor bureaus, stoelen en tafels. Omdat deze spullen gezamenlijk een behoorlijke waarde vertegenwoordigen, kunnen wij ons voorstellen dat je de inventaris van je bedrijf wilt beschermen. Het probleem is alleen dat niet iedere ondernemer precies weet hoe hij dit doet. Geldt dit ook voor jou? Lees dan vooral verder, want in deze tekst vertellen wij je hoe je de inventaris van je bedrijf beschermt.

Neem maatregelen tegen schade

Wie de inventaris van zijn bedrijf wil beschermen, kan allereerst maatregelen nemen tegen schade. Begin bijvoorbeeld eens met het verkleinen van de kans op brand. Zorg er in ieder geval voor dat er voldoende brandblussers en rookmelders aanwezig zijn. Als dit voor jou niet ver genoeg gaat, kun je ook nog overwegen om een brandalarm of sprinklers te (laten) installeren.

Brand is een veelvoorkomende oorzaak van schade aan de inventaris van een bedrijf, maar het is zeker niet de enige oorzaak. Zo kan er ook schade ontstaan door een inbraak, diefstal of vandalisme. Dit kun je voorkomen door beveiligingsmaatregelen te nemen. Installeer bijvoorbeeld een inbraakalarm en/of hang beveiligingscamera’s op. Omdat de pakkans met dit soort maatregelen een stuk groter is, halen mensen het niet snel in hun hoofd om toch iets te proberen.

Sluit een inventarisverzekering af

Je kunt nog zoveel maatregelen nemen om de inventaris van je bedrijf te beschermen, maar helaas is schade nooit helemaal te voorkomen. Gelukkig kun je de gevolgen hiervan minimaliseren. Dit doe je door een inventarisverzekering voor je bedrijf af te sluiten. Met zo’n inventaris goederen verzekering verzeker je in principe alle spullen van je onderneming die niet voor verkoop bestemd zijn. Zo vallen machines, computers, kasten, stoelen en bureaus bijvoorbeeld binnen de dekking van deze verzekering.

Voordat je een inventarisverzekering afsluit, ben je ongetwijfeld benieuwd naar de dekking. Je kunt in ieder geval bij je verzekeraar aankloppen als er door een brand, inbraak, diefstal of vandalisme schade aan de inventaris van je bedrijf is ontstaan. Is de schade het gevolg van water dat via de kelder of begane grond is binnengekomen? Ook dan keert een verzekeraar geld uit om schade aan de inventaris van je bedrijf te vergoeden. Je bent zelfs verzekerd voor schade aan de spullen van anderen. Schade tijdens het transport, door een overstroming of door een computervirus of cyberaanval valt niet binnen de dekking van een inventarisverzekering.

Vergeet de voorraad niet

Verkoop je spullen? Dan heb je waarschijnlijk een voorraad aangelegd. Als de voorraad opgeslagen ligt in je bedrijfspand, denk je misschien dat deze ook tot de inventaris behoort. Toch valt schade aan de voorraad niet binnen de dekking van een inventarisverzekering. Dit komt doordat de voorraad van je bedrijf wel voor verkoop bestemd is en de inventaris niet.

Wie de voorraad van zijn bedrijf wil verzekeren, sluit een voorraadverzekering af. Deze verzekering dekt schade aan en diefstal van spullen die voor verkoop bedoeld zijn en in je bedrijfspand aanwezig zijn. Een goederenverzekering – zoals een voorraadverzekering ook wel genoemd wordt – dekt schade door brand, storm, bliksem, diefstal, inbraak en vandalisme. Ook schade aan de voorraad als gevolg van water dat via de begane grond of kelder binnenkomt, is verzekerd.